Uvodni seminar v transakcijsko analizo TA 101

 

(Odprt seminar) Terminska Izvedba : (sobota in nedelja)  28. in 29. september 2024 Lokacija: Ob Ljubljanici 26A Ljubljana

 

Seminar, ki ga na inštitutu tokrat organiziramo v sodelovanju z društvom  AVTONOMIJA omogoča seznanitev z osnovnimi koncepti, idejami in etiko transakcijske analize in je uradni seminar EATA - evropske in ITAA - svetovne asociacije za transakcijsko analizo.Izvaja ga pooblaščeni predavatelj za izdajo uradnega potrdila-Certifikata  o obiskanem TA101.

 

Namenjen je vsem, ki želite obogatiti svoje znanje iz medčloveških odnosov iz psihoterapevtske perspektive in si zadajate cilje osebnostne rasti in kvalitetne odnosne komunikacije, ter tistim, ki se ob izpolnjevanju visokošolskega pogoja dosežene izobrazbe vpisujete v študijsko edukacijo iz transakcijske analize na profesionalno stopnjo.

 

Ker je eden od prediktorjev profesionalne uspešnosti za študenta ustrezno izbran psihoterapevtski pristop, je seminar namenjen tudi vsem, ki so se za študij psihoterapije že odločili, ki pa še izbirajo svojo psihoterapevtsko specialnost v kateri bodo opravljali svojo psihoterapevtsko prakso.

 

 

Udeleženci seminarja bodo prejeli Certifikat TA101

Certifikat poleg dokončane visokošolske izobrazbe in najmanj srednješolske stopnje poznavanje angleškega jezika, poleg kriterija visokošolske izobrazbe omogoča vpis v profesionalni TA trening za pridobitev poklicne psihoterapevtske TA kvalifikacije "Diplomirani Transakcijski analitik - psihoterapevt".

 

V ceno kotizacije je vključena učna skripta: Perspektive na teorijo in prakso osnov v transakcijsko analitični psihoterapiji ( Martin Bertok TSTA-Psychotherapy , IPTA, november 2014/2018

METODE DELA

Predavanja, primeri, vaje - igre vlog, delo v parih in manjših skupinah.

 

PREDAVATELJ

Martin Bertok, Diplomirani TA psihoterapevt, učitelj in supervizor transakcijske analize TSTA-P ( Teaching and supervising transactional analyst – psychotherapy applications ), prejemnik Evropske - EAP in Slovenske SDP diplome za psihoterapijo CV predavatelja:  glej rubriko O nas v splošnem menuju.

Martin Bertok

 

URNIK

 

Prvi dan:  od 9.00 - 19.00 ( čas za kosilo od 13.00 do 14.45 )

Drugi dan  od 9.30 do 19.00

Vmesni odmori 15 min na 1.30 ure

 

KRAJ IZVEDBE

 

Inštitut IPTA Ob ljubljanici 26A

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Je omejeno na 12 ljudi.

 

KOTIZACIJA: (velja za odprte izvedbe, sicer pa je za primere kolektivnih naročil predmet dogovora z delovnimi organizacijami in je lahko nižja)

Za zaposlene 250.oo EUR ( DDV - ja ni ). V kotizacijo je vključen učbenik Uvod v transakcijsko analitično psihoterapijo in izdaja certifikata TA101. Študentje in nezaposleni imajo ceno kotizacije znižano na 220.00eur.

 

 VPLAČILO KOTIZACIJE   na:

Društvo AVTONOMIJA : Intesa SanPaolo Bank ŠT TR: SI56 1010 0006 1059 846

 

 

Vaše prijave za udeležbo na odprtem seminarju lahko pošljete na e naslov info@avtonomija.si

 

 

Udeležencem bo dostopen tudi nakup literature 

 • Katero igro igraš? Games people play - Dr. Eric Berne ( Prevod Martin Bertok, Ljubljana, 2012  Redna cena  35.00 EUR / seminarska cena 30.00 eur
 • Transakcijska analiza v psihoterapiji ( Prevod Martin Bertok Ljubljana 2011   Transactional analysis in psychotherapy Dr. Eric Berne. Redna cena 35.00 EUR seminarska cena 30.00 EUR.

Za prijavo  prosimo, da uporabljajte spletno prijavnico v glavnem meniju, za dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na e-naslovu info@ipta.si

 

Vsebina uvodnega seminarja TA 101

Seminar ima 10. tematskih sklopov z vajami in več podtem pri vsakemu od njih.

 

 

Namen uvodnega seminarja TA 101:

 1. Pričakovani učinki seminarja za udeležence ki bodo:
  1. Poznali temeljne teoretične koncepte in etiko transakcijske analize
  2. Lahko prepoznavali uporabnost osnovnih konceptov pri razreševanje nekaterih komunikacijskih problemov
  3. Prepoznavali in razvrščali pojavnost odnosnih vedenj in notranjih procesov z uporabo konceptov transakcijske analize
 2. Opredelitev potencialov transakcijske analize in njena njenih področja uporabe
  1. Definicija /e transakcijske analize
  2. Temeljne vrednote in filozofski principi
  3. Opredelitev avtonomije
  4. Dogovorna metoda
 3. Področja uporabe in razlike uporabe
  1. Psihoterapija
  2. Svetovanje
  3. Vzgoja
  4. Organizacije
 4. Kratek pregled razvoja transakcijske analize
  1. Eric Berne ( Kdo je bil Eric Berne?, Razvoj njegovih idej, Seznam Bernovih najpomembnejših del )
  2. Razvoj transakcijske analize kot korpusa znanj
  3. Prejemniki nagrad Eric Berne ( post Eric Berne Memorial Awards EBMA)*
  4. Seznam prejemnikov
  5. Organiziranost stroke transakcijske analize ( svetovna, nacionalna, regionalna, večnacionalna, in mednarodna organiziranost )
 5. Teorija osebnosti - Stanja jaza (ego stanj)
  1. Opredelitev ego-stanj
  2. Strukturalni model stanj jaza
  3. Vedenjski opis stanj jaza (Funkcionalni model osebnosti)
  4. Egogram
 6. Teorija motivacije: potreba ( lakota ) po strukturi, stimulusu in priznanju stroke
 7. Teorija komunikacije-analiza transakcij
  1. Definicija transakcij
  2. Vrste
  3. Pravila komunikacije
  4. Opredelitev
  5. Vrste
  6. Ekonomija strouka
  7. Socialno zapolnjevanje (strukturiranje) časa
 8. Strukturalna in funkcionalna psihopatologija
  1. Strukturalna
   1. Odnosne Simbioze: pojem in vrste
   2. Kontaminacije, izključitve, konstantna   stanj jaza in poškodbe ego- mej
   3. Zanikanje - Discounting
  2. Funkcionalna
   1. motnje v delovanju ego stanj
 9. Teorija življenjskih obrazcev( Igre, Reket in Življenjski načrt - Skript )
  1. Analiza iger
  2. Definicije iger
  3. Razlogi za igranje iger
  4. Prednosti iger
  5. Primeri iger
  6. Stopnje
  7. Reket ( Izterjevalno vedenje )
  8. Pojem in vrste
  9. Analiza Skripta
  10. Avtonomija (Zavestnost, Spontanost, intimnost)

 

 m

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...